Liên hệ chúng tôi


Thông tin liên lạc

  • Thượng Hải Somose Máy móc Công ty TNHH
  • Điện thoại: + 86-021-5422-2620
  • Điện thoại: + 86-15800773757
  • Wechat: + 86-15800773757
  • WhatsApp: + 86-15800773757
  • E-mail: điều [email protected]
  • Địa chỉ: Số 1356 Đường Tân Nguyên, Quận Minhang, Thượng Hải, Trung Quốc (Đại lục)